Bureau

Arlan Architecten bv, opgericht in 1946 als Architektenburo Lantink, kan bogen op een schat aan ervaring in de meest uiteenlopende projecten in binnen- en buitenland. Ons bureau kenmerkt zich van oudsher door een dynamische en flexibele houding in het bouwproces. Vanuit een no-nonsense benadering werken wij met een enthousiast team aan onze projecten in de woning- en utiliteitsbouw.

Wij gaan vanaf de initiatieffase op een realistische manier aan de slag met onze projecten. Door goed te luisteren naar de wensen en eisen van onze opdrachtgevers en deze te combineren met een grondige studie naar de locatie en oriëntatie van de plek ontstaan evenwichtige ontwerpen, waarin alle bovengenoemde aspecten verenigd zijn. Vanuit onze ontwerpersachtergrond wordt uiteraard veel aandacht besteed aan de vormgeving tot in de details, echter niet ten koste van een goede bouwtechnische realisatie en met aandacht voor de economische factoren van het project.

Onze maatschappelijke doelstelling is tweeledig. Ten eerste willen wij een omgeving creëren waarin mensen op een aangename manier kunnen wonen, werken en verblijven. Daarnaast streven wij naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling door een bijdrage te leveren aan de herontwikkeling, revitalisering en transformatie van de bestaande gebouwde omgeving, zoals dorpskernen, monumenten, winkelcentra, tuinbouwgebieden en industrieterreinen.

Arlan Architecten biedt een breed scala van diensten, welke zich als volgt laat samenvatten:

• haalbaarheidsstudies
• stedenbouwkundige plannen
• ontwerp
• verzorging aanvraag omgevingsvergunning
• bestek en tekeningen
• uitvoeringstekeningen
• bouwmanagement
• vastgoedbeheer ten behoeve van de gelieerde vastgoedbedrijven

Vanuit onze holding Arlan Groep bv leveren wij bovendien een belangrijke bijdrage aan de projectontwikkeling van woningbouwplannen en bedrijfsmatig onroerend goed. Door projectontwikkelingsmanagement te combineren met onze architectonische achtergrond zijn wij in staat om als slagvaardig partner in het bouwproces te opereren.