Bedrijfsprofiel

Arlan Groep bv is een projectontwikkelingsmaatschappij ten behoeve van de ontwikkeling van woningen, winkels en overig bedrijfsmatig onroerend goed. De ontwikkelingen vinden plaats zowel voor de markt als ten behoeve van de eigen vastgoedportefeulle. De omvang van de projecten varieert van 1 tot 30 miljoen.

Vanuit het eigen architectenbureau (Arlan Architecten bv) worden de projecten ontwikkeld, ontworpen, gecoƶrdineerd en, indien van toepassing, beheerd.

Wij zijn vanaf de initiatieffase tot en met beheer bij onze projecten betrokken. In en met ons enthousiaste team zetten wij onze uiteenlopende expertise en kennis in op het terrein van gebiedsontwikkeling, planontwikkeling en vastgoedontwikkeling.

Vanuit ons streven naar een duurzame stedelijke ontwikkeling hebben wij ons gespecialiseerd in de herontwikkeling, revitalisering en transformatie van de bestaande gebouwde omgeving, zoals dorpskernen, monumenten, winkelcentra, tuinbouwgebieden en industrieterreinen.

Enkele van onze grote projecten worden vanuit speciale projectvennootschappen gerealiseerd. Zo is het project De3Rivieren te Ridderkerk een initiatief van Borghvast CV en wordt het project Floriƫndaal te Naaldwijk door Dyckerhof Planontwikkeling bv ontwikkeld.